Giới Thiệu

Google Videos - Tìm kiếm video trên nhiều web khác nhau

17,417 lượt xem

Công cụ tìm kiếm liên kết với những trang web video trực tuyến. Với những thao tác đơn giản, Google sẽ tự động giúp bạn tìm đến những thông tin về video mà bạn cần tìm hiểu.

Truy cập trang chủ Google Videos: http://www.google.com.vn/videohp

Chức Năng

1

Công cụ tìm kiếm video miễn phí, nhanh chóng chỉ cần ghi tiêu đề hoặc đoạn mô tả về clip cần tìm. Kết quả tìm kiếm được chọn lọc mức độ an toàn, sắp xếp theo thời gian đăng tải, số người truy cập và xem video đó...

Liên Quan

Google Map - Xem bản đồ và tìm kiếm các địa điểm trên web.

5,530 lượt xem

Tìm hình ảnh - Tìm kiếm hình ảnh từ nhiều web khác nhau

6,726 lượt xem

Google Search - Công cụ tìm kiếm hàng đầu

285,883 lượt xem

Đánh Giá

Bình chọn:

(15)

4