Giới Thiệu

Google Lịch - Theo dõi, sắp xếp lịch của bạn

Mới thêm

Dịch vụ cho phép xây dựng lịch làm việc trực tuyến, công cụ quản lý thời gian cá nhân một cách hiệu quả. Chương trình giúp người dùng lên lịch làm việc, nhắc nhở qua tin nhắn điện thoại miễn phí.

Truy cập trang chủ Google Lịch: http://www.google.com/calendar/render

Chức Năng

1

Người dùng có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm và thêm vào lịch làm việc của mình hay của nhóm cộng tác ở bất kỳ nơi nào thông qua Google Calendar. Công cụ còn có khả năng kết nối đến mọi website sử dụng các tiêu chuẩn “lịch mở” trực tuyến.

Liên Quan

Gmail - Google mail

6,476 lượt xem

Google Drive - Lưu giữ mọi thứ, chia sẻ bất kì

Mới thêm

Google Dịch - Dịch văn bản, website với nhiều ngôn ngữ khác nhau

2,197 lượt xem

Đánh Giá

Bình chọn:

(8)

4