Giới Thiệu

Wikimapia - Tra cứu, cung cấp thông tin trên bản đồ trực tuyến

Mới thêm

Bản đồ trực tuyến giúp tra cứu thông tin về một địa điểm nào đó. Wikimapia cho phép hàng tỉ người trên thế giới cùng ghi chú vào một bản đồ duy nhất, vì thế bạn có khả năng tiếp cận dễ dàng với nhiều chú thích khác.

Truy cập trang chủ Wikimapia: http://wikimapia.org

Chức Năng

1

Trang bản đồ trực tuyến, công cụ giúp bạn có thể dễ dàng tra cứu và tìm kiếm về bất kỳ nơi nào trên trái đất, cho phép người dùng có thể ghi chú vào bản đồ.

Liên Quan

Điểm đặt ATM - Tìm điểm đặt ATM

Mới thêm

Tra cứu MST - Tra cứu Mã số thuế thu nhập cá nhân

Mới thêm

Timbus.vn - Tìm đường xe buýt Hà Nội

Mới thêm

Đánh Giá

Bình chọn:

(14)

3