1. Tải file cài đặt Laban.vn
  2. Chạy file vừa tải về
  3. Click “Đi tiếp” sau đó click “Hoàn tất”