Giới Thiệu

Tìm hình ảnh - Tìm kiếm hình ảnh từ nhiều web khác nhau

6,726 lượt xem

Công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh nhanh chóng, thuận tiện và phổ biến.

Truy cập trang chủ Tìm hình ảnh: http://images.google.com.vn/

Chức Năng

1

Công cụ tìm kiếm hình ảnh thuận tiện, nhanh chóng. Tìm kiếm bằng hình ảnh cho phép bạn thực hiện một tìm kiếm hình ảnh đảo ngược và khám phá tất cả các loại nội dung có liên quan đến một hình ảnh cụ thể.

Liên Quan

Google Search - Công cụ tìm kiếm hàng đầu

285,883 lượt xem

Google Videos - Tìm kiếm video trên nhiều web khác nhau

17,417 lượt xem

Google News - Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau

10,148 lượt xem

Đánh Giá

Bình chọn:

(27)

4