Giới Thiệu

Tìm hình ảnh - Tìm kiếm hình ảnh từ nhiều web khác nhau

Mới thêm

Công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh nhanh chóng, thuận tiện và phổ biến.

Truy cập trang chủ Tìm hình ảnh: http://images.google.com.vn/

Chức Năng

1

Công cụ tìm kiếm hình ảnh thuận tiện, nhanh chóng. Tìm kiếm bằng hình ảnh cho phép bạn thực hiện một tìm kiếm hình ảnh đảo ngược và khám phá tất cả các loại nội dung có liên quan đến một hình ảnh cụ thể.

Liên Quan

Google Map - Xem bản đồ và tìm kiếm các địa điểm trên web.

Mới thêm

Google Videos - Tìm kiếm video trên nhiều web khác nhau

1,393 lượt xem

Google Search - Công cụ tìm kiếm hàng đầu

19,726 lượt xem

Đánh Giá

Bình chọn:

(27)

4